تجربه نگاری و داستان کارخانه پل

گاهی برای رسیدن به شهری تازه و شناختن اهالی‌اش، گاهی برای ساختن چیزی که نداریم، گاهی برای یادگرفتن آن‌چه نمی‌دانیم.
ما خانه و شهری نداریم، اما هر جا پلی ساخته شود، ما همان‌جاییم.


بودن ما از اولین پل تاریخ که هفتاد قرن پیش در دزفول ساخته شده است، تا زمانی که ما نباشیم و دیگران برای کشف جهان و آدم هایش، پل سازند، کش می آید و هرجا پلی هست، خانه ی امید و آرزوهای ما آن جاست.

پوریا اسراری مدیر کارخانه پل در این نشست از پل بودن و ساختن این پل بزرگ و اهدافش برایمان گفت

یکی از رگه های هویتی که در پل نوشتیم دیالوگ کردم و صحبت کردن است

یعنی بیس و پایه اولیه ما صحبت کردن با تمام افراد مرتبط بوده است

پوریا اسراری درباره پل گفت :پل مثل علامت ایزو روی محصولات باید باشد یعنی مثلا هر کسی هر جایی یک نشستی برگزار کند و یک سری استاندارد هایی رو رعایت کند یعنی آنجا پل است .