آیا این بیلبورد ها ما را به کتابخوانی ترغیب میکند؟

سازمان زیباسازی شهرداری تهران در هفته کتاب و کتابخوانی، طرح‌های فرهنگی خود را در سطح شهر نصب کرد.

این طرح با شعار کتاب خوب بخوانیم از طريق ۵٠٠ رسانه محیطی(بیلبورد، استرابورد و…) رونمایی شد.

نظر شما درباره طراحی و اجرای این طرح چیست؟