اغراق در اکران دلزدگی و عدم پذیرش

تبلیغ وقتی موثر و دلنشین است که چند نکته در آن رعایت شود: اغراق قابل قبول ، اکران در جایگاه مناسب خود، تثبیت و حض بصری ماندگار، رعایت اصول حرفه ای، رعایت اصول فرهنگی جامعه و تکرار در حد شیرینی دیدار مجدد که اگر زیادتر از حد شود مانند شکر زیاد نه‌تنها شیرینی دلنشین با خود به همراه نمی آورد بلکه دلزدگی و انقلابی در دل به وجود می آورد آنچنان که حس بصری قبل از حس چشایی واکنش نشان می دهد و قبل از دریافت خوراک فرمان رد چشیدن و در کل قبول نکردن آن خوراک را به مغز ‌می دهد.

 

اغراق در اکران یک تصویر ‌نیز‌ همینطور است و به عنوان خوراک تصویری، دفعی با خود به همراه دارد که نه تنها پذیرشی نیست بلکه دلزدگی‌ و افکار ضد تبلیغ را با خود به همراه می آورد.

البته تعدادی که در سوال به عنوان 1000 یا 50 سازه در یک شهر بیان شده بستگی ‌به وسعت یک شهر ‌دارد که گاهی هزار‌سازه در یک کلان شهر کافیست یا حکم همان 50 سازه در یک شهر‌کوچک است.

در کل تبلیغ بیش از اندازه هر چند به یاد می ماند اما دلزدگی‌ و رد محتوای حتی برحق و درست را با خود به همراه می آورد.

 

در مورد این شهید بزرگوار به نظر این حقیر اتفاقا چیزی‌ که ایشان را محبوب قلب مردم کرد دوری از فضای تبلیغی و هرگونه خود نمایی و تجمل در زمان حیات ایشان بود و در میدان عمل کار و کار و تلاش برای رضای خداوند و خلق او بود.

 

در مواردی این چنین باید اینگونه بود که رسانه تو قلب مردم باشد، نه هرگونه رسانه با هر عظمت و تکراری.

 

این است که ایشان تبدیل به یک اسطوره ماندگار‌ می شود اگر ما بگذاریم.