تکثر درست, تکرار به اندازه

تبلیغات مفاهیم فرهنگی زمانی موفق است که بتواند به رشد و فرهنگ‌سازی عمومی در آن موضوع خاص کمک کند. یک تبلیغ فرهنگی موفق دو مؤلفه کارکردگرایی و ایجابی بودن را در شکل و محتوا رعایت می‌کند و تکثر و تکرار آن نیز در صورت توجه به این دو مؤلفه در خدمت فرهنگ سازی، موفق خواهد بود. اگرچه تکثر و تکرار خود به تنهایی رابطه نزدیکی با دلزدگی و اشتیاق آوری دارد یعنی هم میتواند به موج مثبتی از گفتمان عمومی تبدیل شود و هم می تواند سوءبرداشت و مقابله به بار بیاورد؛ اما باید در نظر داشت تبلیغات در مفاهیم فرهنگی قبل از توجه به میزان پراکندگی آن در ارائه محتوا:

1. کارکردگراست یعنی برای ترغیب یا آگاهی بخشی روی نتیجه، بر رفتار یا حس درست و دل‌نشین آن موضوع تمرکز می‌کند نه خود تنها و عریان آن. در نتیجه هرچقدر از اطلاع رسانی صِرف به سمت ارائه تصویری از مفهوم آن موضوع حرکت کند موفق تر است و تکثر و تکرار تصویر کلیشه شده و بدون پرداخت آن موضوع مضر خواهد بود.

2. و ایجابی است، خودش شناسنامه دار است یعنی شما با نهی کردن، چیزی را تبلیغ نمی کنید یا حداقل ایده ابتکاری آن نیاز به ظرافت هایی دارد تا به ضد خود تبدیل نشود.

و بعد نحوه اجرای تبلیغات فرهنگی است که مانند نوع تجاری آن می بایست برآمده از یک کمپین متحدالشکل باشد. یعنی حاوی یک شعار اصلی با چند زیرشاخه محدود و مرتبط، دارای رنگ و قالب یکسان در طراحی باشد؛ که متأسفانه در بعضی مواقع اختصاص زمان کوتاه برای اجرای طرح و یا ناهماهنگی دستگاه های موازی و اجرای سلیقه ای سبب می شود که اصل موضوع به سطح نازلی از خود تبدیل و مفهوم متعالی آن قربانی بی نظمی ها، عدم ارائه صحیح و بدون خلاقیت شود که این آسیب با تکثر و تکرار بیشتر نیز خواهد شد.

اما بعد از رعایت قواعد محتوایی و فرمی، تبلیغات فرهنگی خلاف نوع تجاری آن در فراوانی تملک سازه های شهری مستلزم رعایت نکاتی است تا از طرف مخاطبان متهم به اسراف یا هزینه‌کرد نادرست منابع مالی نشود.

طرف مخاطبان متهم به اسراف یا هزینه‌کرد نادرست منابع مالی نشود.

اولا توجه به استاندارد سرانه تبلیغات شهری به ازای هر محله به توزیع مناسب طرح ها در سطح یک شهر کمک میکند هم کل مخاطبان هدف را شامل می شود و هم تکثر بیجا در یک نقطه دلزدگی یا دم دستی بودن را ایجاد نخواهد کرد که این امر نیاز به دقت و نظارت بیشتر مجریان در شهرداری ها دارد.

ثانیا داشتن تنوع متعدد طرح، ذیل تعریف کمپین برای مفاهیم فرهنگی حائز اهمیت است و فقط تکرار از یک طرح خاص به موفقیت در فرهنگ سازی در آن موضوع کمک نخواهد کرد.

اما ضمن توجه به همه این قواعد نمیتوان از جذابیت های قدرتمند صنعت تبلیغات غافل بود که اگر به درستی و در جای خود استفاده شود می تواند اغراق گونه و حتی با اشغال تمام سازه های تبلیغات شهری بازهم تحسین همه‌گان را بر انگیزد.