خلق موجود از طبیعت

زندگی شهری، یعنی تکرار هر روزه‌ی یک برنامه‌ی مشخص، دیدن مداوم مکان‌هایی محدود و نداشتن فرصتی برای تجربه‌های تازه.

و تجربه‌های تازه همان چیزهایی هستند که زیست ما را ژرف‌تر می‌کنند و فهم ما از زندگی را غنا می‌بخشند.

کمپ برای چشیدن طعم چنین تجربه‌هایی طراحی شده است. 

تجربه‌هایی نو، در دل طبیعت بکر، که منبعی غنی از الهام برای سرآغاز کارهنری ست؛ به همراه دوستان هنرمندمان، که بودن در کنارشان، این بهره مندی از طبیعت را دوچندان می کند.

به همین خاطر ما در هرکدام از کمپ‌هایی که طراحی می‌کنیم، یک فعالیت هنری مرتبط با محیط نیز در نظر می‌گیریم تا این نسبت بین خلق هنری و طبیعت، روشن‌تر شده و در پیوند بیشتری قرار بگیرد.
امروز 30 اردیبهشت ماه 1403 شرکت کنندگان در کمپ وردیج در مکان کارخانه پل در کنار هم جمع شدند تا از تصاویرثبت شده در روز کمپ خلق اثر جدیدی داشته باشند در این راستا با همراهی استاد گرانقدر استاد محمد رضا دوست محمدی کمی به تحلیل و تفسیر پرداختیم و در انتهای نمونه های خلاق و زیبایی خلق کردیم .