داستان پل از خیلی قبل‌تر شروع شده است!

داستان پل از خیلی قبل‌تر شروع شده است!

از وقتی پل  دزفول ساخته شد، حدود هفده قرن پیش!پل‌ها ساخته می شدند تا راه‌ها نزدیک تر،  موازی کاری‌ها کمتر و آدم ها با هم دوست تر باشند. پل  یک محل خاص نیست!  هر کسی، هر جایی می تواند پل باشد و به وصل شدن آدم ها به هم کمک کند،  پس بیایید تا می توانیم پل بسازیم.