رویداد نشان شهروندی

نشان شهروندی تهران نشانی است که برای پاسداشت فعالیت های افراد شاخص مرتبط با شهر تهران به صورت سالانه و طی
مراسمی خاص در هفته تهران اهدا می شود. 
از تاریخ 10 اردیبهشت برای هنرمندانی که در زمینه های مختلف همچون تایپو گرافی، طراحی و ساخت محصول، تجربه کار حرفه ای و تخصصی داشتند، به صورت فرد به فرد دعوت به عمل آمده و توضیحات و معرفی کلی رویداد در اختیارشان قرار داده شد.
پس از انتشار پوستر رویداد نیز، تعدادی از هنرمندان که مایل به شرکت در رویداد بودند، نمونه کارهای خود را در بستر ایوند قرار دادند تا از بین آنان هنرمندان منتخب برای شرکت در رویداد، انتخاب شوند.

سپس در تاریخ 19 و 20 اردیبهشت ماه افراد منتخب دور هم گرد آمدند و رویداد آغاز شد .