رویداد نشان شهروندی

معرفی نشان

نشان شهروندی تهران نشانی است که برای پاسداشت فعالیت های افراد شاخص
مرتبط با شهر تهران به صورت سالانه و طی مراسمی خاص در هفته تهران اهدا می شود و هدف از این نشان
– ارتقای فرهنگ و اخلاق شهروندی
– تشویق شهروندان نمونه، مشارکت جو و مسئولیت پذیر تهرانی
– تصویرسازی مثبت از شهر تهران در سطح ملی و بین المللی است.

شما می توانید با ارسال آثار و رزومه خود در این رویداد شرکت کنید.

پس از داوری آثار، پذیرفته شدگان اعلام می گردد.

این رویداد در کارخانه پل در تاریخ 19 و 20 اردیبهشت ماه برگزار  شد.