مردم ولی نعمت اند…

بیایید تصور کنیم هیچ شعار و متنی روی این تصویر نیست! یک ساعت بزرگ و یک میز در مرکز که تعداد زیادی از مردم در حال حرکت به سمت مسئول محترم هستند! تصویر بدون شعار، خدمت کردن مردم به مسئول را نشان می دهد و نه خدمت کردن مسئول را به مردم.

در واقع در این تصویر عبارت “مردم ولی نعمت ما هستند …” دیده نمی‌شود. محور، مسئول است و مردم به دنبال مسئول‌اند.

شعار به جهت آوا زیباست و در خاطره می‌ماند ولی به جهت ارتباط با تصویر کمی گنگ است (می‌گذرد مثل ابر، فرصت خدمت به خلق) ما نه ابری راکه به تمثیل گرفته شده میبینیم و نه خدمت کردن به خلق را ، ولی مفهوم گذشتن زمان را خیلی درشت در تصویر می‌بینیم.

در تصویر جزئیاتی که هیچ استفاده ای از آن ها نمیشود، بسیار است و ما را از اصل موضوع دور می‌کند.و به نوعی ذهن مخاطب، بی جهت درگیر آن جزییات میشود .

مثلا اگر روی ساعت بجای سال‌های ریاست جمهوری همان عدد‌های ساعت بود، چه از دست می‌دادیم؟ یا اگر عرض میز تاکید روی چهار سال نداشت، چه میشد؟ یا چرا عقربه های ساعت یکی در سال 99 و یکی در 1401 است! یا وجود صندلی روی عقربه ساعت که بیشتر حس متوقف بودن زمان را منتقل می کند تا حس حرکت صندلی، اینها دقیقا با چه هدفی در تصویر اضافه شده اند ؟!

در نسخه بیلبورد این اثر، ابهامات، بیشتر هم می شود! یک مسئول پشت میز که حالا هیچ نشانی از مردم و یا از گذر زمان در تصویر نداریم!

از جهت گرافیکی این کار تمیز و با جزئیات اجرا شده است و این از نقاط قوت کار است، مدل سازی و مونتاژ خوب و عکاسی از مدل ها با لباس های انتخاب شده و همچنین پرزنت خوب کار، این میزان از توجه را در کمتر تیمی می شود پیدا کرد.

البته سختی های اجرا و زمان بندی‌های کم و چهارچوب‌های رویکردی این چنین کارهایی کم نیست و واقعا تیم تولید کننده برای تولید و طراحی این کار مجاهدت کردند و باید به تک تک دوستان مان در مجموعه آب و آیینه خدا قوت گفت… خدا قوت و دست مریزاد برای جسارت انجام دادن این پروژه.

البته سوال اصلی شاید به این اثر بر نگردد و سوال از خود دیوارنگاره است که اساسا دیوارنگاره میدان ولی‌عصر (عج) باید با کدام مخاطب صحبت کند!؟