پل اسپیس

🟤 POL space

فضای کار و جلسه و مطالعه پل
شما می‌تونید برای درس خوندن یا انجام دادن کارها تون یا اگر جلسه و دورهمی دارید

و نیاز به یک فضای ساکت و آروم دارید ، تشریف بیارید پل و به صورت رایگان از ااین فضا استفاده کنید!

تازه اینجا براتون یه مینی کافه هم فراهم شده که اگر چیزی لازم داشتید براتون آماده کنن…

فقط کافیه قبل از اینکه تشریف بیارید یه هماهنگی بکنید که جای خالی داشته باشیم …