پل یک نوکارخانه‌ است که به طور مداوم در آن ایده‌ای تعریف، پرداخت و تکمیل می‌شود.

پل یک نوکارخانه‌ است که به طور مداوم در آن ایده‌ای تعریف، پرداخت و تکمیل می‌شود. این ایده‌ها عموما در حوزه دیزاین هستند و مبتنی بر شبکه ارتباطی پل توسعه پیدا می‌کنند تا اینکه افرادی هم‌مساله گرد هم جمع شوند و اینجا تازه اول راه است . . .

نقطه‌ وصل اهالی دیزاین

@pol_factory

 

در نوکارخانه پل رشد شبکه ارتباطی اهالی صنعت اهمیت ویژه دارد. بازیگرانی که در این حوزه مشغول کار و فعالیت هستند با اتصال به همدیگر، توان خودشان را چندین برابر خواهند کرد.

نقطه‌ وصل اهالی دیزاین

@pol_factory

نوکارخانه پل به دنبال ایجاد بستری است که در آن بازیگران صنعت دیزاین به سمت ایجاد یک زنجیره ارزش پویا رفته و توان اثر بخشی خود را افزایش دهند.

نقطه‌ وصل اهالی دیزاین

@pol_factory