نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا

🔴 POL talk ◽️نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا با حضور منصوره مصطفی زاده نویسنده، کارشناس و مروج کتاب پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ساعت ۱۴ الی ۱۷ در کارخانه پل برگزار شد   🔴 POL talk Instagram : pol.factory Site : Polfactory.ir POL factory |  کارخانه پل

نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا

🔴 POL talk ◽️نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا با حضور منصوره مصطفی زاده نویسنده، کارشناس و مروج کتاب ⭕️ پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ساعت ۱۴ الی ۱۷ 🔴 POL talk Instagram : pol.factory Site : Polfactory.ir POL factory |  کارخانه پل

پل اسپیس

POL space فضای کار و جلسه و مطالعه پل شما می‌تونید برای درس خوندن یا انجام دادن کارها تون یا اگر جلسه و دورهمی دارید و نیاز به یک فضای ساکت و آروم دارید ، تشریف بیارید پل و به صورت رایگان از ااین فضا استفاده کنید! تازه اینجا براتون یه مینی کافه هم فراهم […]

کمپ غار نوردی رود افشان

       دومین مقصدما در پل کمپ غار رودافشان دور شدن انسان مدرن از طبیعت و سبک زندگی شهری سبب شده است که برخی ویژگی هایی که طبیعت آدمی به آن ها گره خورده و وجود آن ها منجر به زندگی بهتر و آسوده تر او می‌شوند، کم رنگ شوند. به عنوان مثال، پذیرش سختی، […]

کمپ غار نوردی

زندگی شهری، یعنی تکرار هر روزه‌ی یک برنامه ی مشخص، دیدن مدام مکان هایی محدود و به طور کلی، یعنی نداشتن فرصتی برای تجربه های تازه؛ همان چیزهایی که زیست ما را ژرف تر میکنند و فهم ما از زندگی را غنا می بخشند. و چه بستری مناسب تر از طبیعت و جمعی صمیمی، برای […]

خلق موجود از طبیعت

زندگی شهری، یعنی تکرار هر روزه‌ی یک برنامه‌ی مشخص، دیدن مداوم مکان‌هایی محدود و نداشتن فرصتی برای تجربه‌های تازه. و تجربه‌های تازه همان چیزهایی هستند که زیست ما را ژرف‌تر می‌کنند و فهم ما از زندگی را غنا می‌بخشند. کمپ برای چشیدن طعم چنین تجربه‌هایی طراحی شده است. تجربه‌هایی نو، در دل طبیعت بکر، که […]