پل بلاگ

آخرین اخبار و رویدادها

گزارش ویدئویی نشست کتاب قهرمانان کربلا
https://polfactory.ir/wp-content/uploads/2024/07/video_2024-07-23_11-39-04.mp4
گزارش ویدئویی نشست هویت بصری سالانه سوگواره هنر...
https://polfactory.ir/wp-content/uploads/2024/07/video_2024-07-21_14-55-30.mp4
نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا
🔴 POL talk ◽️نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا با حضور منصوره مصطفی زاده ن...
نشست تجربه نگاری هویت بصری سالانه سوگواره هنر و...
🔴 POL talk ◽️نشست تجربه نگاری هویت بصری سالانه سوگواره هنر و حماسه هیئت هنر ب...
نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا
🔴 POL talk ◽️نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا با حضور منصوره مصطفی زاده ن...
نشست تجربه نگاری هویت بصری سالانه سوگواره هنر و...
🔴 POL talk ◽️نشست تجربه نگاری هویت بصری سالانه سوگواره هنر و حماسه هیئت هنر ب...