راه رفتن اموختنی است

راه رفتن آموختنی است بررسی میزان تحقق اهداف کمپین مذکور نیازمند آگاهی از اهداف مدنظر متولیان این رویداد و نیز سنجه‌های مرتبط است. چرا که ارزیابی، جزئی از فرایند منطقی طراحی و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی بوده و مستلزم انتشار داده‌های مرتبط از طرف متولیان مربوطه است. آنچه که در ادامه می‌خوانید صرفاً نکاتی است که […]

بیلبورد میزنم،پس هستم!

بیلبورد می‌زنم، پس هستم! طرح‌های کمپین امسال بسیج را که دیدم بسیار جا خوردم. اولین بار که به چشمم خورد، امیدوار بودم که شعارش را اشتباه خوانده باشم؛ تا اینکه به تابلوهای بعدی رسیدم و فهمیدم که بله؛ فوقع ما وقع! با تغییر پارادایم‌های ارتباطی و پررنگ شدن نقش مخاطب و مشتری در صنعت ارتباطات، […]

کدام گوینده، کدام پیام، کدام مخاطب؟

در تصویر چه می‌بینیم؟ فردی را میبینیم که احتمالا بسیجی است که در دست خود تابلویی دارد که روی آن عکس شخصی مشهور است که میتوانیم از آن ها به عنوان نمادها یا نمونه‌هایی از بسیجی واقعی نام ببریم ( مانند شهید حججی یا یکی از قهرمانان مدافع سلامت و…) همچنین شعاری می‌بینیم که به […]

تعريف اشتباه، القای تصویر اشتباه

مواجه ی ما اینجا با تعریف اشتباه از بسیج است و بحث من روی واژه “یعنی” است که نشان می دهد ما اساساً بسیج را نشناخته ایم یا نسبت به آرمانی که نهاد بسیج برپایه آن شکل گرفته و افراد به نام آن فعالیت می کنند باورمند نیستیم. موضوع زمانی بغرنج تر می شود که […]

عقب گرد ده ساله!

در رابطه با کمپین (بسیج یعنی…) نکته ای که به نظر میرسد سوای از خود کمپین و اشکالات جدی آن، عقب گرد ده ساله سازمان زیبا سازی به سالهایی است که در کشور هیچ تجربه ای در رابطه با تبلیغات فرهنگی وجود نداشته! گویی این مجموعه هیچ توجهی به مقوله ی تبلیغات فرهنگی و مسیری […]