اغراق در اکران دلزدگی و عدم پذیرش

تبلیغ وقتی موثر و دلنشین است که چند نکته در آن رعایت شود: اغراق قابل قبول ، اکران در جایگاه مناسب خود، تثبیت و حض بصری ماندگار، رعایت اصول حرفه ای، رعایت اصول فرهنگی جامعه و تکرار در حد شیرینی دیدار مجدد که اگر زیادتر از حد شود مانند شکر زیاد نه‌تنها شیرینی دلنشین با […]

درست نویسی و رعایت اصول رسم الخط

درست‌نویسی و رعایت صحیح اصول رسم‌الخط یا دستور نوشتار، برای هر زبان زنده در دنیا مهم است. از جمله عوامل حیات هر زبان،  میزان توانایی آن زبان در ارتباط آسان با مخاطب است؛  به این معنی که راحت خوانده شود و مخاطب برای فهم آن به دردسر و اشتباه نیفتد. اما مقدمه مهمِ درست خوانده […]

تکثر درست, تکرار به اندازه

تبلیغات مفاهیم فرهنگی زمانی موفق است که بتواند به رشد و فرهنگ‌سازی عمومی در آن موضوع خاص کمک کند. یک تبلیغ فرهنگی موفق دو مؤلفه کارکردگرایی و ایجابی بودن را در شکل و محتوا رعایت می‌کند و تکثر و تکرار آن نیز در صورت توجه به این دو مؤلفه در خدمت فرهنگ سازی، موفق خواهد […]