تجربه نگاری طراحی هویت بصری سام کافه

در این نشست متفاوت میزبان یکی از طراحان گرافیک مطرح بودیم ◽ پنجشنبه ۴آبان در کارخانه پل ⭕ بررسی و تجربه نگاری هویت بصری سام کافه با حمیدرضا قدسی آقای حمیدرضا قدسی که یکی از کارهایشان طراحی هویت بصری برند سام کافه بود ایشان برایمان از ایده تا اجرای کار را توضیح دادند و با […]