شناخت عناصر بصری برای دومین بار

POL academy دوره‌ی آموزشی شناخت عناصر بصری۲ مربی محمدرضا دوست محمدی کلاس شناخت عناصر بصری  برای دومین بار برگزار شد در این کلاس بی نظیر و خاص استاد محمدرضا دوست محمدی از اصول اولیه تا بخش مهمی از اصول شناخت عناصر بصری را عنوان کرد   در این کلاس در طی ده جلسه با انجام […]