رویداد نشان شهروندی

نشان شهروندی تهران نشانی است که برای پاسداشت فعالیت های افراد شاخص مرتبط با شهر تهران به صورت سالانه و طی مراسمی خاص در هفته تهران اهدا می شود. از تاریخ 10 اردیبهشت برای هنرمندانی که در زمینه های مختلف همچون تایپو گرافی، طراحی و ساخت محصول، تجربه کار حرفه ای و تخصصی داشتند، به […]

رویداد نشان شهروندی

معرفی نشان نشان شهروندی تهران نشانی است که برای پاسداشت فعالیت های افراد شاخص مرتبط با شهر تهران به صورت سالانه و طی مراسمی خاص در هفته تهران اهدا می شود و هدف از این نشان – ارتقای فرهنگ و اخلاق شهروندی – تشویق شهروندان نمونه، مشارکت جو و مسئولیت پذیر تهرانی – تصویرسازی مثبت […]