تجربه نگاری و داستان فب لب

یحیی نوریان با پیشینه ای عمیق در دنیای هنر در یک گفت و گوی صمیمی و دوستانه برایمان از داستان و چالش هایش گفت درباره کارخانه فب  لب وبخش هایش گفت وی افزود کاری که فکر میکنید درسته انجام بدید و پاش محکم وایسید نهایتا هیچی نمیشود و چیزی هم این وسط جابه جا نمیشود […]