لُکنت دارِ محتاجِ ترجمه

چنـد خـط اول مـرور درس‌هـای یک کلاس 2-3 ساعته جذاب است. (برگرفته از بیانات رهبر انقلاب در جمع طراحان گرافیک-سال 96 ) استاد فرمـودند: یک طرح باید چه خصـوصیاتی داشته باشد؟ اول: احتیاج به ترجمه نداشته باشد، بین‌المللی باشد. دوم: سـریع اثـر بگــذارد. یعنـی بـه مجـرّدی که مخاطب نگاه کرد، فوراً یک اثری بگذارد. سوم: […]

ما مردمیم،برپا…

فرم (یا اجرای) این اثر بسیار جلوتر از محتواست که باید به تیم اجرایی آن خداقوت گفت. اما به‌نظر می‌رسد محتوا نمره قابل قبولی ندارد و به نوعی در جهت مخالف هدف طراحی عمل کرده است. موقعیـت مسئــول نسـبت به مــردم، ما را یاد عکس‌های زمان ناصرالدین شاه می‌اندازد که آحاد ملت اعم از درباری […]

مسئولین خیلی محترم

موضوع و مضمونْ اثر جدید نصب شده در میدان ولیعصر تشر مودبانه (یا حتی محتاطانه) به مسئولین است. عبارت «مسئولین محترم» هشتگ درون اثر است. آیا در واژه “محترم” کنایه ای وجود دارد یا صرفا جزئی از تعارفات معمول بین دستگاهی، مشخص نیست. در تصویر فردی «نشسته» روی عقربه ساعت قرار است کار خیل عظیمی […]

مردم ولی نعمت اند…

بیایید تصور کنیم هیچ شعار و متنی روی این تصویر نیست! یک ساعت بزرگ و یک میز در مرکز که تعداد زیادی از مردم در حال حرکت به سمت مسئول محترم هستند! تصویر بدون شعار، خدمت کردن مردم به مسئول را نشان می دهد و نه خدمت کردن مسئول را به مردم. در واقع در […]