سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نظرات اساتید در مورد سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نمره مخاطبین صفحه پل به پوستر سی و سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رای مخاطبین صفحه پل به پوستر دوره های مختلف نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پوسترهای دوره 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

رمز گشایی جنگ آنلاین پنتاگون علیه ایران

از کلیک بر یک دکمه در آمریکا تا خشونت در خیابان های تهران، آخرین اعتراضات در ایران از بیرون مهندسی و تحریک می شود.ناآرامی‌های داخلی در ایران در واکنش به مرگ اخیر مهسا امینی 22 ساله در حالی که در ایستگاه پلیس تهران منتظر بود، اگرچه ریشه در نارضایتی‌های مشروع دارد، اما نشانه‌ای از یک […]

کتاب خوب بخوانیم یا نویسندگان را ببینیم؟

کتاب خوب بخوانیم یا نویسندگان را ببینیم؟ همزمان با 24 آبان ماه و آغاز هفته کتاب و کتابخوانی، سازمان زیباسازی شهر تهران 500 طرح فرهنگی با شعار «کتاب خوب بخوانیم» را روی سازه های تبلیغات شهری اکران کرد. معرفی خالقان این آثار و تصویر کتاب از جمله موضوعات طراحی شده در این طرح فرهنگی است. […]