اقدامی خلاقانه و بی‌سابقه در بیلبوردهای تبلیغاتی تهران

اتفاقی که در این حوزه افتاده است، سابقه‌ای در ایران ندارد و اولین بار است با این گستره از نویسنده‌ها و شاعران اتفاق افتاده است. به نظر من رویکرد بسیار خوبی در معرفی نویسندگان جدی ایران بدون هیچ گونه ضابطه تشکیلاتی سازمانی و تقسیم‌بندی اهالی قلم به دسته‌های مختلف خودی و غیرخودی است. اینکه چنین […]

پویشی برای پاسداشت خالقان سایه‌نشین

یکی از ویژگی‌های مهم یک مدیر یا سیاست‌گذار فرهنگی برخورداری از نگاه نو و خلاقانه در طراحی و اجرای پیام‌های فرهنگی-اجتماعی است. حتماً می‌توان نقدهای متفاوتی در لایه‌های راهبردی و فرمی، متوجه پویش جدید شهرداری و سازمان زیباسازی تهران دانست، ولی نمی‌توان از کنار رویکرد متفاوت و نوآورانه آن به‌سادگی گذشت.   مدیران فرهنگی (با […]

امر بصری و عنصر بصری در شهر

امر بصری و عنصر بصری در شهر معنای گسترده ای دارد و تنها چهارچوب مرجع و رایج اثر گرافیکی نیست و هر عنصری در شهر می تواند نقش مطلوب و نامطلوبی بر عهده داشته باشد. شهر تهران به عنوان شهری که ناهنجاری های فضایی بسیاری از دهه های متفاوت در دل خود داردبه عنوان یک […]

نمیدانم چه میخواهی ولی بخوان!

نمیدانم چه میخواهی ولی بخوان! این طرح و بنرهایش به میزانی ناقص است که نمی‌توان فهمید آنها را جزو کدوم محصولات تبلیغاتی به حساب آورد؛ پوستر، اطلاعیه، کمپین و یا… بیننده در مواجهه با بنرها، فقط یک پیامی را شکسته و بسته(البته با تلاش) دریافت می کند: «این روزها جزو هفته کتاب خوانی است».پیامی تقویمی […]

کتاب خوب بخوانیم یا نویسندگان را ببینیم؟

کتاب خوب بخوانیم یا نویسندگان را ببینیم؟ همزمان با 24 آبان ماه و آغاز هفته کتاب و کتابخوانی، سازمان زیباسازی شهر تهران 500 طرح فرهنگی با شعار «کتاب خوب بخوانیم» را روی سازه های تبلیغات شهری اکران کرد. معرفی خالقان این آثار و تصویر کتاب از جمله موضوعات طراحی شده در این طرح فرهنگی است. […]