شناخت عناصر بصری برای دومین بار

POL academy دوره‌ی آموزشی شناخت عناصر بصری۲ مربی محمدرضا دوست محمدی کلاس شناخت عناصر بصری  برای دومین بار برگزار شد در این کلاس بی نظیر و خاص استاد محمدرضا دوست محمدی از اصول اولیه تا بخش مهمی از اصول شناخت عناصر بصری را عنوان کرد   در این کلاس در طی ده جلسه با انجام […]

تجربه نگاری و داستان کارخانه پل

گاهی برای رسیدن به شهری تازه و شناختن اهالی‌اش، گاهی برای ساختن چیزی که نداریم، گاهی برای یادگرفتن آن‌چه نمی‌دانیم. ما خانه و شهری نداریم، اما هر جا پلی ساخته شود، ما همان‌جاییم. بودن ما از اولین پل تاریخ که هفتاد قرن پیش در دزفول ساخته شده است، تا زمانی که ما نباشیم و دیگران […]