کمپ غار نوردی

زندگی شهری، یعنی تکرار هر روزه‌ی یک برنامه ی مشخص، دیدن مدام مکان هایی محدود و به طور کلی، یعنی نداشتن فرصتی برای تجربه های تازه؛ همان چیزهایی که زیست ما را ژرف تر میکنند و فهم ما از زندگی را غنا می بخشند. و چه بستری مناسب تر از طبیعت و جمعی صمیمی، برای […]

خلق موجود از طبیعت

زندگی شهری، یعنی تکرار هر روزه‌ی یک برنامه‌ی مشخص، دیدن مداوم مکان‌هایی محدود و نداشتن فرصتی برای تجربه‌های تازه. و تجربه‌های تازه همان چیزهایی هستند که زیست ما را ژرف‌تر می‌کنند و فهم ما از زندگی را غنا می‌بخشند. کمپ برای چشیدن طعم چنین تجربه‌هایی طراحی شده است. تجربه‌هایی نو، در دل طبیعت بکر، که […]

پل کمپ

اگر مثل ما از یک‌نواختی زندگی در شهر خسته‌اید،اگر دلتون برای ماجراجویی تنگ شده و دوست دارید چیزهایی تجربه کنید که تا سال‌‌های سال می‌شه برای دیگران ازش تعریف کرد، اگر دلتون برای طبیعت بکر و الهام بخش تنگ شده، پل کمپ برای شماست. / در اولین اردو پل کمپ یه اردو به روستای وردیج […]