نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا

🔴 POL talk ◽️نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا با حضور منصوره مصطفی زاده نویسنده، کارشناس و مروج کتاب پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ساعت ۱۴ الی ۱۷ در کارخانه پل برگزار شد   🔴 POL talk Instagram : pol.factory Site : Polfactory.ir POL factory |  کارخانه پل