تجربه نگاری پروژه برندسازی تهران 1400

(1 خرداد

ساعت 14-17)

توضیحات

تهران ۱۴۰۰ عنوان پروژه‌ای است که حکایت از یک حرکت بلند پروازانه در شهرداری تهران داشت.

این ابرپروژه طوری هدف‌گذاری شده بود که در نتیجه آن، تهران تبدیل به شهری شود که شهروندانش به آن ارزش می‌بخشند نه ساختمان‌های مرتفع و بزرگراه‌هایش تهرانی که در آستانهٔ قرن نو، دوست دارد بیشتر از تهران سازه‌ای و بتُنی، شهری انسانی شناخته شود، چه نشانی باید داشته باشد؟

 

این نشست به بررسی تجربه اجرایی این پروژه میپردازد از ابتدای مساله تا انتهای حاشیه های پیش آمده برای پروژه

 

Tehran 1400

گالری عکس

برای ثبت نام کلیک کنید