تجربه نگاری کار با هوش مصنوعی AI

(پنجشنبه 15 تیر

ساعت 16-17)

توضیحات

گالری عکس

برای ثبت نام کلیک کنید