نشست

آخرین اخبار و رویدادها

نشست «میدان سرمایه و دیوار»؛ برگزار شد
گفتگو با موضوع «میدان سرمایه و دیوار»؛ با نگاهی به دیوارنگاری میدان ولی‌عصر ب...
چکیده نشست طراحان و منتقدین ریدیزاین بنگاه رسان...
در روز دوشنبه ٢۴ آبان ماه و در حوزه هنری نشستی تحت عنوان نوسازیِ نشان، اقتضائ...
نشست بر خط «پوسترسازی فیلم و نقبی به جهان سینما»
نشست بر خط «پوسترسازی فیلم و نقبی به جهان سینما» با نگاهی به پوسترهای محمد رو...
بارگذاری بیشتر