مرداد 2, 1403

گزارش ویدئویی نشست کتاب قهرمانان کربلا

https://polfactory.ir/wp-content/uploads/2024/07/video_2024-07-23_11-39-04.mp4

تیر 31, 1403

گزارش ویدئویی نشست هویت بصری سالانه سوگواره هنر و حماسه

https://polfactory.ir/wp-content/uploads/2024/07/video_2024-07-21_14-55-30.mp4

تیر 31, 1403

نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا

🔴 POL talk ◽️نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا با حضور منصوره مصطفی زاده نویسنده، کارشناس و مروج کتاب پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ساع...

تیر 31, 1403

نشست تجربه نگاری هویت بصری سالانه سوگواره هنر و حماسه هیئت هنر

🔴 POL talk ◽️نشست تجربه نگاری هویت بصری سالانه سوگواره هنر و حماسه هیئت هنر با مجید کشاورزی پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ساعت ۹ تا ۱۲ در ...

تیر 31, 1403

نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا

🔴 POL talk ◽️نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا با حضور منصوره مصطفی زاده نویسنده، کارشناس و مروج کتاب ⭕️ پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ...

تیر 31, 1403

نشست تجربه نگاری هویت بصری سالانه سوگواره هنر و حماسه هیئت هنر

🔴 POL talk ◽️نشست تجربه نگاری هویت بصری سالانه سوگواره هنر و حماسه هیئت هنر با مجید کشاورزی ⭕️ پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ساعت ۹ تا ۱۲ ...
پخش ویدئو
گزارش ویدئویی نشست کتاب قهرمانان کربلا
https://polfactory.ir/wp-content/uploads/2024/07/video_2024-07-23_11-39-04.mp4
گزارش ویدئویی نشست هویت بصری سالانه سوگواره هنر...
https://polfactory.ir/wp-content/uploads/2024/07/video_2024-07-21_14-55-30.mp4
نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا
🔴 POL talk ◽️نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا با حضور منصوره مصطفی زاده ن...
نشست تجربه نگاری هویت بصری سالانه سوگواره هنر و...
🔴 POL talk ◽️نشست تجربه نگاری هویت بصری سالانه سوگواره هنر و حماسه هیئت هنر ب...
نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا
🔴 POL talk ◽️نشست تجربه نگاری کتاب قهرمانان کربلا با حضور منصوره مصطفی زاده ن...
نشست تجربه نگاری هویت بصری سالانه سوگواره هنر و...
🔴 POL talk ◽️نشست تجربه نگاری هویت بصری سالانه سوگواره هنر و حماسه هیئت هنر ب...
پل اسپیس
POL space فضای کار و جلسه و مطالعه پل شما می‌تونید برای درس خوندن یا انجام دا...
کمپ غار نوردی رود افشان
       دومین مقصدما در پل کمپ غار رودافشان دور شدن انسان مدرن از طبیعت و سبک...
کمپ غار نوردی
زندگی شهری، یعنی تکرار هر روزه‌ی یک برنامه ی مشخص، دیدن مدام مکان هایی محدود ...
خلق موجود از طبیعت
زندگی شهری، یعنی تکرار هر روزه‌ی یک برنامه‌ی مشخص، دیدن مداوم مکان‌هایی محدود...
رویداد نشان شهروندی
نشان شهروندی تهران نشانی است که برای پاسداشت فعالیت های افراد شاخص مرتبط با ش...
پل کمپ
اگر مثل ما از یک‌نواختی زندگی در شهر خسته‌اید،اگر دلتون برای ماجراجویی تنگ شد...